Praktijk M¿rakel

Leerlingbegeleiding, tekentherapie en creatieve ontwikkeling

Leerlingenbegeleiding

Leren 

Kinderen kunnen op veel momenten in hun schoolcarriere aanlopen tegen uitdagingen, groot en klein. Soms is het voldoende als ouders en/of leerkrachten er extra aandacht aan besteden. 
Maar wat als de tijd in de klas ontbreekt of de oorzaak toch dieper ligt? Dan kan ik jou/ jullie hulp bieden. Samen met ouders, leerkracht en kind gaan we op zoek naar de manier waarop het kind weer succeservaringen kan krijgen, meer inzicht krijgt in wat er speelt en zo weer vertrouwen in zichzelf en zijn handelen opbouwt. Als een kind zich veilig voelt, ontstaat er ruimte om te gaan leren. 

 

Mijn achtergrond en ervaring

Ik ben afgestudeerd als leekracht en onderwijskundige met als specialisatie leerproblemen.
Ik heb jarenlang ervaring opgedaan in het onderwijs, zowel voor de klas als met individuele begeleiding van kinderen. Ook momenteel ben ik nog werkzaam in het onderwijs. In mijn praktijk begeleid ik al vele jaren de kinderen individueel of in kleine groepjes.

Na mijn studie heb ik vele nascholingscursussen en opleidingen gedaan en ben me daarbij steeds meer gaan focussen op nieuwe leerstrategieën en de  mens in zijn geheel. (holistische visie). Een greep uit de gebruikte methoden en technieken:  

 

Mijn aanpak

Na de aanmelding maak ik als eerste een afspraak met de ouders om met elkaar kennis te maken. Ik kan dan vertellen hoe ik werk en u kunt alvast kort iets over uw kind vertellen. Waar loopt het tegen aan, wat is er allemaal al aan begeleiding geweest ed. Zo krijg u en ook ik een eerste indruk en kan ik inschatten of ik de juiste persoon ben om met uw kind aan het werk te gaan. 

De eerste keer dat ik met uw kind werk is om kennis te maken. Vaak teken ik dan samen met het kind en doe een spel. Dit is een korte sessie.

De eerste sessie (en soms ook nog een tweede) bestaat uit onderzoek. Ik kijk daarbij heel breed en holistisch. Te denken valt onder andere aan een visuele screening, primaire reflexen, ruimtelijk inzicht, geheugen, wereldspel, leervaardigheidstesten, tekenen. Op grond van de onderzoeksresultaten bespreek ik met u wat ik zou willen gaan doen met uw kind. Er worden dan afspraken gemaakt en vastgelegd in een plan: waar werken we aan, wie doet wat, hoe vaak, wanneer.  Ik verwacht dat ouders en kind thuis de oefeningen doen die ik meegeef. Vaak zijn dit allerlei bewegingsoefeningen. Alleen in de praktijk bij mij oefenen is niet genoeg! Zonodig neem ik , met toestemming van u als ouder, contact op met school/ de leerkracht. Samenwerking met school en ouders is voor mij een belangrijk onderdeel in de begeleiding.  Met z'n allen staan we rond het kind om het verder te brengen in zijn ontwikkeling. 

De remedial teaching kan onder of na schooltijd plaatsvinden in mijn praktijk. De frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid begeleiding die nodig is. Dit kan 1 , soms 2 keer per week zijn, maar ook om de week of om de 3 a 4 weken.   Ook onder schooltijd op school is een mogelijkheid. Een enkele keer komt het voor dat ik een kind thuis begeleid. In overleg is dat mogelijk. U betaalt dan wel de reiskosten. 

Tijdens een sessie bespreek ik eerst hoe het gegaan is thuis en op school, hoe het gegaan is met de oefeningen thuis. Daarna gaan we aan het werk. Er wordt altijd veel bewogen. Aan het eind kijken we nog even naar welke oefeningen thuis gedaan kunnen worden. 

Na elke 8 keer evalueren we en kijken we gezamelijk of er vooruitgang is geweest en of doorgaan nog wenselijk is of dat er misschien andere dingen nodig zijn. Indien nodig verwijs ik, na overleg,  ook door naar andere professionals. 

 

Voor wie

* Ouders met kinderen die begeleiding nodig hebben op leer- , gedrags- of sociaal-emotioneel gebied. De remedial teaching is gericht op leerlingen uit basisonderwijs, maar ook leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs met problemen op het gebied van rekenen, Nederlands of studievaardigheden kunnen geholpen worden. 

* Scholen die begeleiding voor een leerling nodig hebben (remedial teaching, rugzakbegeleiding) of lezingen/cursussen

* Volwassenen met leerproblemen. Soms zijn er op school hiaten op ontstaan om wat voor reden dan ook en loop je daar als volwassene tegen aan. Ook zij kunnen begeleid worden in bijvoorbeeld het beter leren schrijven, rekenen, lezen.

* Volwassenen die Nederlands als tweede taal moeten leren.