Praktijk M¿rakel

Leerlingbegeleiding, tekentherapie en creatieve ontwikkeling

Privacy en Cookie beleid

Uw persoonsgegevens onze zorg

We vinden het erg belangrijk dat je je bij ons veilig voelt. Veilig betekent ook dat je er op mag vertrouwen dat wij zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om gaan. Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met jou privacy en wat we met je gegevens doen.

Op welke rechtsgronden "verwerken" wij uw gegevens?

Wij verwerken je gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de therapieovereenkomst, cursus of workshop, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jou toestemming ofwel omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. 

Bijzondere gegevens

We zullen geen gevoelige persoonlijke gegevens van je verzamelen of anderszins verwerken (d.w.z. gegevens ten aanzien van ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, etc.) behalve wanneer:

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

Wij zullen je gegegeven nooit aan andere partijen doorverkopen. Wij werken in sommige gevallen samen met andere hulpverleners. Zij mogen je gegevens dan uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Uw gegevens mogen zij niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.
Wij zullen je altijd vooraf expliciet vragen om toestemming voordat wij gegevens van je met iemand delen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden.

Cookies

Praktijk Mirakel maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer worden geplaatst als je onze website pagina’s bezoekt. Met behulp van cookies zorgen wij ervoor dat onze website technisch goed werkt. Je kunt de plaatsing van cookies uitschakelen via de instellingen van je eigen browser. Niemand kan dan nog cookies op je computer plaatsen. Dit leidt echter vaak tot een minder goede werking van websites.

Links naar derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Als je op  de link klikt, wordt de website van die derde partij geopend. Zodra je op de website van een van die derde partijen bent, is het privacy beleid van die partij van toepassing. Praktijk Mirakel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is het gebruik van deze links voor eigen risico.

Uw gegevens wijzigen of wissen 

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kun je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.

Ook kunt je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kunt je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kunt je ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder jouw toestemming. 

Heb je een dergelijk verzoek, geeft het ons dan  door via dit info@praktijkmirakel.nl

Sommige gegevens kun je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die u bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met u zijn aangegaan of waarvoor u toestemming hebt gegeven. 
In sommige gevallen mogen we je je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben om wettelijke redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Bewaartermijn gegevens

Wij  hanteren voor het bewaren van gegevens een termijn van 7 jaar vanaf het beëidigen van de therapieovereenkomst met jou. Daarna wordt alleen nog geanonimiseerde gegevens bewaard. Bij de overige dienstverlening hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Praktijk Mirakel, gevestigd te Rhenen is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Vragen

Voor verdere vragen over cookies en privacy kun je contact met ons opnemen via info@praktijkmirakel.nl. 
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op jou privacy gerelateerde vragen reageren, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.