Praktijk M¿rakel

Leerlingbegeleiding, tekentherapie en creatieve ontwikkeling

Tekentherapie

Eén tekening zegt meer dan 1000 woorden  

Tekentherapie/coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Waar kan tekentherapie bij helpen?

Voor kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen en ouderen kan tekentherapie ingezet worden bij:

  

Tekentherapie 

In ons lichaam liggen herinneringen en alles wat we als informatie met onze zintuigen hebben binnengekregen als beelden opgeslagen.
Door te tekenen komen deze beelden naar buiten. Een tekening geeft zo informatie over onszelf. Een tekening geeft ons ook informatie over onze energie, gevoelens en onverwerkte ervaringen. Tekeningen zijn dus rijk aan informatie over onszelf. Informatie waarvan we ons vaak nog niet bewust waren.

Tekenen is een natuurlijke taal. Vooral kinderen tekenen vaak met gemak hele verhalen over wat hen van binnen bezighoudt, Door samen naar deze tekeningen te kijken en er over te praten leer je naar je eigen beelden te kijken en ze te vertalen naar je eigen leven. Tekenen kan zo een belangrijke manier zijn  om je belevingswereld te uiten en vorm te geven. Je leert je bewust te worden van jezelf en je omgeving.

Tekenen is ook een middel om tot expressie te komen. Men kan zich door middel van tekenen, schilderen, collages maken non-verbaal en visueel uiten. Wat innerlijk leeft kan zo naar buiten komen. De verschillende technieken en materialen spreken steeds een andere beleving aan.

Voor tekentherapie hoef je niet goed te kunnen tekenen en het is geschikt voor jong en oud.

Voor wie?

Iedereen beschikt over vele talenten en kwaliteiten. Soms komen die talenten en kwaliteiten niet of niet goed tot ontwikkeling doordat je niet lekker in zijn vel zit. Dit kan zich uiten door bijvoorbeeld faalangst, weinig zelfvertrouwen, boosheid, verdriet, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, slaapproblemen, concentratieproblemen enz. Ook zijn er veel kinderen, jongeren en volwassenen met dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, autisme, ADHD die tegen bepaalde problemen aanlopen.
Door onderdrukte emoties weer toe te laten en te beleven kunnen bepaalde klachten of problemen oplossen of beter hanteerbaar worden. Het bijzondere hierbij is, dat je dit proces zelf in gang zet in het tempo wat bij jou en je klacht past.  Zo kunnen je kwaliteiten en talenten  zich weer verder ontwikkelen.

Hoe?

Er wordt gewerkt met verschillende technieken (tekenen, schilderen, collages maken) en verschillende materialen (potloden, krijt, verf,ecoline, klei). En verder wordt er gebruik gemaakt van lichaamswerk, spelletjes, verhalen en muziek. 
In een eerste gesprek wordt een doel/doelen vastgesteld waar we naar toe gaan werken. Me nestal volgt 3 sessies  een voortgangsgesprek waarin gekeken wordt of en hoe we verder gaan. Vaak zijn er zo’n 6 sessies nodig, soms meer.

Verzekerde zorg?

Praktijk M¿rakel vind het belangrijk dat tekentherapie voor iedereen bereikbaar is. De zorgverzekeraars hebben steeds minder oog voor allerlei vormen van therapie, maar soms worden de kosten voor tekentherapie nog geheel of gedeeltelijk vergoed.  Vraag er daarom naar bij uw eigen zorgverzekeraar wat zij vergoeden. De tekentherapie kan ook betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget(PGB) of het “rugzakje”. Blijft het een probleem, dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Tekenen voor kinderen die langdurig ziek zijn

Voor kinderen die langdurig ziek , lusteloos zijn, veel op bed liggen , is tekenen een heerlijke afleiding.
Samen met het kind ga ik tekenen. Zo kunnen ze even loskomen van hun ziek zijn. Ze vinden dit vaak erg leuk en komen veel te weten over zichzelf.
Hun zelfvertrouwen en zelfwaardering groeit. Samen beleven we avonturen!

Ik kan met het kind tekenen, schilderen, collages maken, afhankelijk van wat het kind wil en wat mogelijk is. Ook de exclusieve aandacht werkt positief op het zieke kind. Een gewone dag wordt zo een dag met een glans. Het werkt vaak nog lang door.
Een kleurig medicijn!

Wilt u voor uw kind of kleinkind zo’n unieke belevenis, neem dan contact op met mij. Ik neem mijn tekenspullen mee en kom langs, thuis of in het ziekenhuis.